Projekty

O DESET LET POZDĚJI, ANEB TEĎ JE ŘADA NA NÁS

Projekt se skládá ze série výjezdů pro děti z obou našich cílových skupin – tedy děti ze sociálně vyloučených lokalit a děti z dětských domovů. S oběma cílovými skupinami již máme mnoho zkušeností. V minulosti se nám již opakovaně osvědčilo také propojení těchto dvou skupin. V rámci tohoto projektu dostávají příležitost mladí lidé z cílových skupin (ve věku 16 – 18 let), kteří měli možnost zažít naše akce coby děti, a nyní se stávají plnohodnotnými členy realizačního týmu, čímž získávají nové zkušenosti, dovednosti, rozšiřují své kompetence. Zároveň je také vedeme k myšlence aktivního dobrovolnictví, na které stojí činnost naší organizace.

Projekt je realizován díky podpoře Nadace člověk člověku, která na jeho realizaci pro období 2016 – 2017 přispěla částkou ve výši 90 000 Kč.

Comments are closed