O nás

FidoDido, o.s. vzniklo na konci roku 2006. Jedná se o organizaci, která se opírá o myšlenku dobrovolnictví. Zakladatelé jsou bývalí studenti Fakulty Sociálně Ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (FSE UJEP) v Ústí nad Labem, oboru sociální práce, pro které se práce stala koníčkem a ve svém volném čase se snaží přispět k rozvoji komunitního života v lokalitách. Převážnou část našich členů tvoří lidé, kteří buď studují, nebo již jsou vystudovaní odborníci v sociálních či pedagogických oborech vysokých škol, včetně specializací na vychovatelství, dramaterapii, aj.

 Cílem naší činnosti na nejobecnější rovině je podpora zlepšování vzájemným mezilidských vztahů ve společnosti. Konkrétnějším cílem je pak podpora sociálně a zdravotně znevýhodněných obyvatel Ústeckého kraje, což je území, na kterém naše organizace působí. Pro tyto cílové skupiny organizujeme jednorázové i dlouhodobější akce edukativního i relaxačního charakteru. Naší prioritou je podpora vzdělávání a efektivního využívání volného času dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí, čímž chceme přispět k prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti.

Dalšími našimi cíli jsou podpora informovanosti veřejnosti o problematice sociálně a zdravotně znevýhodněných a podpora komunitních aktivit.

Comments are closed.