Projekty aktuální

Týdenní pobyt pro děti a mládež z dětských domovů na Koňském dvorci

Děti ze dvou dětských domovů stráví týden v prostředí Koňského dvorce Chmelištná. Navazujeme tímto projektem na jiné, které jsme úspěšně realizovali v předchozích letech. Nyní se zaměřujeme na mladší děti z dětských domovů. Pro ně bude v prostředí Koňského dvorce připravena týdenní hra „návrat do minulosti“. Účastníci budou v rámci hry poznávat zákulisí předminulého století, kdy se dětem pokusíme přiblížit život před industrializací.

Projekt je realizován díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem.

Skalice je tradice – jedeme v tom společně!

Už 14 let pořádáme letní tábory pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí a z dětských domovů. Postupně se ukázalo, že je společné trávení času obohacující pro obě strany. Navazují zde nová přátelství, upevňují svoje sociální dovednosti (efektivním nácvikem běžných činností, např. pomoc při přípravě jídla, pomoc při úklidu, pomoc při třídění odpadu aj.), rozvíjejí komunikaci, orientaci, kooperaci, skupinové chování a učí se respektu a toleranci. Kromě táborů se také věnujeme dalším, často na tábor navazujícím, pobytům, kde dochází k prohlubování vztahů hlavně mezi dětmi, které se už znají. Také v rámci tohoto projektu tomu nebude jinak a letní pobyty budou doplněny podzimními pětidenními výjezdy.

Projekt je realizován v letech 2020 – 2021 díky podpoře Nadace člověk člověku.

 

Comments are closed