Projekty aktuální

 

Zážitkové pobyty na Koňském dvorci pro děti z dětských domovů

Projekt je realizován formou dvou víkendových a jednoho týdenního pobytu dětí ze dvou dětských domovů v prostředí Koňského dvorce Chmelištná. V našich aktivitách navazujeme na obdobné projekty z předchozích let. Se stejnou cílovou skupinou se vracíme na stejné místo, ovšem se změněným obsahem, který reaguje na zkušenosti z předchozích let. Během loňských pobytů jsme měli možnost pozorovat, že dětem činí potíže, když si mají samy organizovat pracovní čas nebo se samy mezi sebou domluvit například na rozdělení pracovních úkolů a podobně. Toto vnímali i samotní dětští účastníci, kteří se zmiňovali o tom, že jsou zvyklí, že jim někdo přidělí úkoly, strukturuje čas. Byly proto pro ně obtížně řešitelné situace, kdy byly postaveni před nějaký úkol, který měli zvládnout jako skupina, aniž by jim někdo dospělí rozděloval dílčí úkoly a přímo koordinoval jejich činnost. Na toto téma se proto zaměřujeme v našem stávajícím projektu. Snažíme se dětem dopomoci ke zvýšení odpovědnosti, schopnosti kooperace, empatie. Tím chceme u cílové skupiny podpořit rozvoj kompetencí nezbytných pro zvládnutí odchodu z ústavního zařízení a vykročení do dospělého života.

Projekt je realizován díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem.

 

Dvanáct let po té… Dokázali jsme, že to zvládneme!

Projekt plynule navazuje na předchozí projekt (O deset let později aneb teď je řada na nás) podpořený rovněž Nadací člověk člověku. I nyní je naším nosným tématem zapojování mladých lidí z našich cílových skupin do dobrovolnických aktivit. I během aktuálního projektu se uskuteční série výjezdů pro děti z dětských domovů a vyloučených lokalit, na kterých budou v rámci realizačního týmu participovat mladí lidé z těchto prostředí.
Náš projekt, stejně jako předchozí, na který tento navazuje, má cílové skupiny celkem tři. První cílovou skupinu tvoří mladí lidé ze sociálně vyloučených lokalit a dětských domovů, kteří budou v rámci projektu působit jako dobrovolníci a budou spoluvytvářet program a obsah jednotlivých projektových aktivit. Tyto mladé lidi chceme zapojit do aktivního občanství, přizvat je coby partnery do realizovaných akcí a dát jim možnost je vést. Druhou cílovou skupinu tvoří děti ze sociálně vyloučených lokalit a z dětských domovů ve věku 8 – 14 let, které se budou účastnit jednotlivých projektových akcí a pro které budou členové výše uvedené první cílové skupiny připravovat a realizovat jednotlivé činnosti. Třetí cílovou skupinou jsou studenti sociálně a pedagogicky zaměřených oborů vysokých škol.
Projekt je realizován díky podpoře Nadace člověk člověku, která na jeho realizaci pro období 2018 – 2019 přispěla částkou ve výši 90 000 Kč.

Tak trochu jiný tábor aneb skutečný život nanečisto

Projekt navazuje na podobný projekt naší organizace uskutečněný na stejném místě v loňském roce rovněž za podpory Nadace Terezy Maxové dětem. I tento projekt je zaměřen na cílovou skupinu starších dětí z dětských domovů, které budou v nejbližších letech opouštět ústavní výchovu. Oproti loňskému projektu v rozsahu jednoho týdenního pobytu je nynější rozšířen o dva víkendové pobyty. Všechny se uskuteční v prostředí Koňského dvorce Chmelištná.
Náplní týdenního pobytu bude hra na skutečný život. Účastníci tak budou v rámci hry chodit do zaměstnání, vydělávat herní peníze a dle svého rozhodnutí s nimi nakládat – každý den utrácet ve večerce nebo celý týden spořit na hodnotnější ceny. Cílem je zvýšení finanční gramotnosti mladých lidí z dětských domovů. Náš projekt se od ostatních věnujících se podobnému tématu odlišuje tím, že se jedná o intenzivní zážitkovou formu.
První víkend bude zaměřen hlavně na seznamování – dětí z různých DD vzájemně mezi sebou, dětí s realizačním týmem, s místem, kde se budou aktivity odehrávat, se samotnou hrou, která je bude během červencového týdne čekat. Závěrečný víkendový bude zaměřen hlavně na hodnocení celé akce z pohledu účastníků a s odstupem.
Projekt je realizován díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem.

Comments are closed