Projekty aktuální

A jedeme dál!

Projektem plynule navazujeme na ty v předchozích letech. Opět se věnujeme jako primární cílové skupině dětem z dětských domovů a ze sociálně slabých rodin. Během našich pobytů získávají děti možnost trávit svůj volný čas jinak, než jsou zvyklé ve svém prostředí. Během projektu se zaměřujeme zejména na téma kooperace, nácviku zvládání situací nekonfliktním způsobem, schopnost jednání s druhými lidmi. Projektové aktivity probíhají formou týdenního letního pobytu a pětidenního pobytu v rámci podzimních prázdnin. Vyjíždíme vždy do atraktivních přírodních lokalit, kde kromě her a soutěží můžeme dětem nabídnout také výlety spojené s návštěvou zajímavých míst.

Projekt je realizován v letech 2022 – 2023 díky podpoře Nadace člověk člověku.

 

Comments are closed.