Aktuality

Letní pobyt na chatě Hubertka 30. 7. – 5. 8. 2023

Vloni pro nás byla Hubertka „nouzovým řešením“, když padla možnost využít pro pobyt původně plánovaný objekt. Letos jsme ji již volili cíleně, neboť se nám na chatě uprostřed lesů Jizerských hor moc líbilo. Opět jsme pracovali s tématem spolupráce mezi dětmi. Letošní pobyt provázela hra inspirovaná různými kmeny, do nichž byli účastníci rozděleni. Nejprve mezi sebou jednotlivé kmeny soutěžili, aby postupně zjišťovali, že proto, aby uspěli a získali od šamana, pána lesa, poklad, musí kmeny spojit síly a spolupracovat. Poměrně chladné počasí přálo i výletům na kopce Smrk a Paličník.

Akce se uskutečnila díky projektu „A jedeme dál!“ podpořeného Nadací člověk člověku.

Fotogalerie z akce ZDE

Týdenní pobyt na Koňském dvorci Chmelištná 21. – 27. 7. 2023

Na jeden prázdninový týden se opět sjely děti ze dvou dětských domovů (Vysoká Pec, Ústí nad Labem – Severní Terasa) na farmu Koňského dvorce Chmelištná. Některé dorazily letos poprvé, ale velká část zde již byla v minulosti a těšily se tak na své zvířecí i lidské kamarády. Náplní byla péče o zvířata, ježdění na koních, výlety do okolí, ale také vyrábění mýdel nebo poznávání různých zvířat žijících ve volné přírodě. Každý večer jsme strávili u táborového ohně hodnocením daného dne, oceněním a zpěvy s kytarou.

Fotogalerie z akce ZDE

Podzimní prázdniny v Liberci 26. – 30. 10. 2022

Náš podzimní pobyt se konal na skautské základně Hanychov v Liberci. Akce se účastnilo tentokrát 17 dětí. Až na jednoho nového účastníka šlo o děti, které s námi byly již na letním pobytu. Výhodou tedy bylo, že se všichni dobře znali a my tak mohli navázat na program z letního pobytu. Opět jsme se zaměřili na spolupráci a komunikaci ve skupině. Děti spolupracovaly na vymýšlení scének a večerního programu pro zbytek skupiny, testovaly svoje dovednosti v kvízech, rozvíjeli svoje komunikační dovednosti v aktivitách jako kufr nebo pantomima, nebo zkoušely, co zvládnou, v rámci výletů v náročnějším terénu – zvládli jsme i pěší výlet na Ještěd, i když pro některé to byl obrovský sportovní výkon.

Akce se uskutečnila díky projektu „A jedeme dál!“ podpořeného Nadací člověk člověku.

Fotogalerie z akce ZDE

Podzimní víkend na Chmelištné 9. – 11. 9. 2022

Letos naposledy jsme se setkali na Koňském dvorci Chmelištná. Vedle zde tradičních činností v podobě jízdy na koních, péče o zvířata a zvelebování farmy, jsme se věnovali i činnostem spojeným s tímto ročním obdobím – tedy sběru ovoce a následného vyrábění domácího moštu. Všem moc chutnal!

Akce se uskutečnila díky projektu „Zážitkové pobyty pro děti a mládež z dětských domovů na Koňském dvorci Chmelištná v roce 2022“ podpořeného Nadací Terezy Maxové dětem.

Fotogalerie z akce ZDE

Hubertka 1. – 7. 8. 2022

Letos jsme museli poměrně „narychlo“ změnit místo plánované akce a domovem se nám na týden stala útulná chata Hubertka uprostřed lesů Jizerských hor. Zvolili jsme aktivity v přírodě, kde jsme měli prostor se soustředit na kooperaci ve skupině a rozvoj komunikačních dovedností. Děti byly rozděleny do týmů, ve kterých spolupracovali v průběhu celého týdne. Velkým přínosem pro celkovou atmosféru byla účast nových dobrovolníků, kteří přinesli do týmu „mladého“ ducha.  Akci hodnotíme my i děti za velmi povedenou. Příští rok se na Hubertku rádi vrátíme.

Akce se uskutečnila díky projektu „A jedeme dál!“ podpořeného Nadací člověk člověku.

Fotogalerie z akce ZDE

Týdenní pobyt na Koňském dvorci Chmelištná 23. – 29. 7. 2022

Během pobytu si děti ze dvou dětských domovů (Vysoká Pec, Ústí nad Labem – Severní Terasa) měly možnost vyzkoušet život „po staru“ bez vymožeností moderního světa. Dopoledne byla vždy náplní péče o zvířecí obyvatele dvorce (koně, kozy, ovce, krávy, osel, slepice), odpoledne se realizovali projížďky na koních dle dovedností jednotlivých dětí. Jeden den jsme se vypravili na delší výlet „po staru“ – na voze taženém koňmi. Zároveň jsme poznávali byliny rostoucí v okolí farmy a hráli různé hry.

Akce se uskutečnila díky projektu „Zážitkové pobyty pro děti a mládež z dětských domovů na Koňském dvorci Chmelištná v roce 2022“ podpořeného Nadací Terezy Maxové dětem.

Fotogalerie z akce ZDE

Víkend na Chmelištné 3. – 5. 6. 2022

O červnovém víkendu jsme odstartovali letošní sérii akcí pro děti z dětských domovů. Zúčastnilo se celkem 10 dětí z Vysoké Pece a Ústí nad Labem – Severní Terasy, které se již těší na další setkávání na Chmelištné se svými lidskými i zvířecími kamarády.

Akce se uskutečnila díky projektu „Zážitkové pobyty pro děti a mládež z dětských domovů na Koňském dvorci Chmelištná v roce 2022“ podpořeného Nadací Terezy Maxové dětem.

Fotogalerie z akce ZDE

Týdenní pobyt na Chmelištné 11. – 17. 7. 2021

Celkem 10 dětí z dětských domovů ve Vysoké Peci a na Severní Terase se sešlo na týdenním pobytu na Koňském dvorci ve Chmelištné. Přesunuli jsme se o dvě století nazpět a strávili týden bez elektřiny a jiných vymožeností civilizace. Pobývali jsme v dřevěném srubu, čas trávili péčí o zvířecí obyvatele farmy, poznáváním života v dávných dobách, ale také projížďkami na koních, poznáváním bylin rostoucích v okolí a jejich využitím nebo projížďkou koňským povozem za koupáním.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Týdenní pobyt pro děti a mládež z dětských domovů na Koňském dvorci“ podpořeného Nadací Terezy Maxové dětem.

Fotogalerii z akce najdete ZDE.

11. – 13.9.2020 víkendový pobyt na Chmelištné

Pro letošní rok závěrečného setkání na Chmelištné se účastnily děti z Vysoké Pece. Děti se těšily na setkání se zvířecími kamarády, které znaly z dřívějších pobytů na farmě. Kromě tradičních farmářských činností jsme se věnovali i činnostem spojeným s daným ročním období – děti si tak například měly možnost nabírat jablka a hrušky a vyrobit si mošt dle vlastních chutí. Rozloučili jsme se se zvířecími i lidskými obyvateli dvorce a budeme se těšit na setkávání v roce 2021!

SKALICE JE TRADICE – JEDEME V TOM SPOLEČNĚ!“

Za posledních pár let se toho v naší organizaci hodně změnilo. Hodně členů spolku se postupně stalo rodiči nebo jsou pracovně vytíženi, a tak už není tolik času pořádat velké množství akcí, jako tomu bylo dříve. Jak víte, naše organizace je založena hlavně na dobrovolnické činnosti. I přesto se ale naší práce nechceme vzdát, a tak jsme se domluvili, že v následujících dvou letech zrealizujeme alespoň letní a podzimní pobyty. Takzvaný letní tábor probíhal vždy ve Skalici u Litoměřic. Bylo to naše oblíbené místo, kde jsme strávili spoustu pěkných chvil, bohužel ale došlo k tomu, že majitelé tento objekt prodali, a tak jsme se rozhodli tyto akce pořádat na turistické základně u Krásné Lípy.

Vše může probíhat díky podpoře Nadace Člověk Člověku, která nás podporuje již řadu let a za to jí patří veliké díky!

LETNÍ TÝDENNÍ POBYT V KRÁSNÉM BUKU

Pobyt se konal od 17. do 23. srpna 2020, zúčastnilo se jej celkem 19 dětí a 3 dobrovolníci z řad mládeže.

Uvědomili jsme si zde, že „táboru“ stále říkáme Skalice, protože se nějak nedovedeme vnitřně smířit s tím, že barák ve Skalici je prodán a v minulém roce zde proběhl týdenní pobyt naposledy. Letos jsme tedy týden strávili v Krásné Lípě, konkrétně na základně v Krásném Buku. Dny to byly pro nás vedoucí a praktikanty místy náročné, ale i tak jsme zažili spoustu krásných chvil. Celotáborová hra nesla název „Kruh života“. Děti jsme seznamovali se zákonitostmi přírody, současně si hráli na ztroskotance. Plnili úkoly související s přežitím na opuštěném ostrově. Seznamovali jsme se s domorodci, zajišťovali potravu a hledali vodu, sázeli obilí, poznávali místní rostliny a zvířata a v závěru hledali způsob, jak se z ostrova dostat. Někomu se to podařilo, někdo tam zůstal dodnes 😀 :D. Ze zpětné vazby od dětí víme, že i ony byly z připravených aktivit celkově nadšeny. Kde všechny strany vidíme rezervy, je komunikace a práce ve skupině, na což se v budoucnu chceme více zaměřit.

AKCE SE USKUTEČNILA DÍKY PODPOŘE NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

1. – 7.8. 2020 týdenní pobyt na Chmelištné

Tradiční letní pobyt na Koňském dvorci Chmelištná, kterého se účastnily děti z dětských domovů ve Vysoké Peci a na Severní Terase v Ústí nad Labem, byl i letos ve znamení aktivit se zvířaty – ať už se jednalo o péči o různé zvířecí obyvatele farmy, jízdy na koni nebo trénování různých aktivit s koňmi. Tentokrát jsme se však kromě zvířecích obyvatel zaměřili i na rostliny vyskytující se v okolí farmy – děti poznávaly různé rostliny, učily se, které a čím jsou pro lidi a zvířata užitečné, které mohou být naopak nebezpečné a které se rychle rozšiřují a ubírají životní prostor jiným rostlinným druhům. Na základě tohoto poznání pak děti navrhovaly a realizovaly různé úpravy na pastvinách. Kromě aktivit přímo na farmě byl prostor také na výlety po okolí a za koupáním.

7. – 8.12. 2019 předvánoční setkání v Bílině

Poslední letošní akcí FidoDido bylo setkání účastníků letošních projektových akcí na Skalici a v Liberci. V sobotu jsme po příjezdu do Bíliny věnovali čas hrám, následovala diskotéka a promítání filmu na přání dle výběru dětí. V neděli jsme vyrazili na procházku do pohádkového lesa, prohlédli jsme si fotky z předchozích letošních akcí. Každý účastník si s sebou tyto fotky odvezl na CD. Kromě toho objevily děti pod nazdobeným stromečkem pár drobností zejména ve formě sladkostí.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Dvanáct let po té… Dokázali jsme, že to zvládneme!“ podpořeného Nadací člověk člověku.

25. – 28.10. 2019 prodloužený víkend v Liberci

O letošním prodlouženém víkendu jsme se poprvé společně vydali do Liberce. Využili jsme možnost bydlení ve skautské základně v okrajové části Liberce, odkud jsme to měli blízko do přírody a počasí nám skutečně přálo. V sobotu jsme vyrazili lanovkou na Ještěd, zpět jsme se vraceli celodenním výletem po hřebeni a zpět do Liberce. V neděli jsme se vypravili tramvají do zoo nejen za bílými tygry, kteří jsou místní raritou. Některé děti se měly možnost poprvé v životě svézt tramvají a také některá zvířata pro ně byla novinkou. Stihli jsme se vrátit právě včas před večerním deštěm, kdy jsme využili vnitřních prostor základny ke hrám.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Dvanáct let po té… Dokázali jsme, že to zvládneme!“ podpořeného Nadací člověk člověku.

13. – 15.9.2019 víkend na Chmelištné

Pro tento rok naposledy jsme se setkali na Chmelištné o zářijovém víkendu s krásným podzimním počasím v rámci projektu „Zážitkové pobyty na Koňském dvorci pro děti z dětských domovů“. Většina času byla věnována programu kolem zdejších zvířat, ať již se jednalo o pracovní činnosti spojené s úklidem či opravou výběhů, nebo o volnočasové aktivity v podobě projížděk na koních. Odpoledne jsme vyrazili na jablka, ze kterých jsme si hned vyrobili výborný mošt. Již se těšíme na setkání s lidmi i zvířaty na Chmelištné v příštím roce!

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Zážitkové pobyty na Koňském dvorci pro děti z dětských domovů“ podpořeného Nadací Terezy Maxové dětem.

13. – 15.9.2019 víkend na Chmelištné

Pro tento rok naposledy jsme se setkali na Chmelištné o zářijovém víkendu s krásným podzimním počasím v rámci projektu „Zážitkové pobyty na Koňském dvorci pro děti z dětských domovů“. Většina času byla věnována programu kolem zdejších zvířat, ať již se jednalo o pracovní činnosti spojené s úklidem či opravou výběhů, nebo o volnočasové aktivity v podobě projížděk na koních. Odpoledne jsme vyrazili na jablka, ze kterých jsme si hned vyrobili výborný mošt. Již se těšíme na setkání s lidmi i zvířaty na Chmelištné v příštím roce! Akce se uskutečnila v rámci projektu „Zážitkové pobyty na Koňském dvorci pro děti z dětských domovů“ podpořeného Nadací Terezy Maxové dětem.

22.7 – 28.7.2019 pobyt ve Skalici u Litoměřic

Týdenního pobytu se zúčastnili tři dobrovolníci z řad mládeže a celkem 21 dětí z Teplického Předměstí v Bílině, ústeckých čtvrtí Předlice a Mojžíř a z Dětského domova na Severní Terase v Ústí nad Labem.

Program byl v tomto roce zaměřen na téma kontinentů, čemuž byla přizpůsobena i celotýdenní hra, kdy děti byly rozděleny do čtyř týmů představujících posádky zámořských lodí, a každý den strávily na jednom kontinentu. Stejně jako vloni nás zde sužovaly extrémní teploty, čemuž jsme museli přizpůsobit program a výlety tak nahradily hry v nejbližším okolí včetně jeskyní. I tak si děti odvezly spoustu nových zážitků a každý si našel mezi aktivitami tu „svou“.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Dvanáct let po té… Dokázali jsme, že to zvládneme!“ podpořeného Nadací člověk člověku.

12. – 18.7.2019 pobyt na Chmelištné

V tomto roce již podruhé se na Chmelištné setkali mladí lidé z dětských domovů v rámci projektu „Zážitkové pobyty na Koňském dvorci pro děti z dětských domovů“. Během pobytu měli mladí lidé možnost vyzkoušet si různé činnosti spojené s fungováním koňského dvorce, projet se na koních, věnovat se péči o další zvířata na farmě. Jeden den jsme vyrazili na zhruba dvacetikilometrový výlet cestou necestou po okolních neznačených stezkách a pěšinách. Poslední večer vyšel na narozeninovou oslavu jedné z účastnic. Stejná skupina by se zde letos měla setkat ještě jednou, a to v září, kdy se kromě hodnocení týdenního pobytu a plánování akcí na další rok, budeme věnovat vyrábění jablečného moštu.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Zážitkové pobyty na Koňském dvorci pro děti z dětských domovů“ podpořeného Nadací Terezy Maxové dětem.

21. – 23. 6. 2019 přípravný víkend ve Skalici

Náplní přípravného víkendu byla příprava akcí pro děti, které se uskuteční v rámci projektu. Hlavním tématem letošního týdenního pobytu budou „kontinenty“, kdy děti každý jeden den pobudou na jednom kontinentu, čemuž bude přizpůsoben program, výlety, ale také třeba jídelníček.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Dvanáct let po té… Dokázali jsme, že to zvládneme!“ podpořeného Nadací člověk člověku.

14. – 16.6. 2019 víkend na Chmelištné

O červnovém víkendu se na Koňském dvorci Chmelištná uskutečnil první ze zážitkových pobytů pro děti z dětských domovů v rámci stejnojmenného projektu. Zúčastnily se jej děti z dětských domovů na Severní Terase v Ústí nad Labem a ve Vysoké Peci u Jirkova. Náplní víkendových aktivit bylo zejména vzájemné seznámení se účastníků a rovněž seznámení s prostředím Koňského dvorce a jeho obyvateli.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Tak trochu jiný tábor aneb skutečný život nanečisto“ podpořeného Nadací Terezy Maxové dětem.

27.– 30. 9. 2018 Prodloužený víkend v Krásné Lípě

Pobytu se zúčastnilo celkem 18 dětí z Bíliny, Ústí nad Labem a Dětských domovů ve Vysoké Peci a na Severní Terase a 4 dobrovolníci z řad mládeže.

Počasí nám přálo a tak jsme jej využili k výletům. V pátek jsme navštívili Chřibskou, osadu Tokáň, park v Doubici. Celkem jsme tak ušli 20km, což byl pro některé děti dosud největší výlet v jejich životě. Zážitek nepokazilo ani chvilkové mrholení a několik sněhových vloček. V sobotu jsme opět vyrazili na výlet – tentokrát po skupinkách s úkoly po cestě. Odměnou pak kromě sladkostí byl pro účastníky i výhled na hřebeny Krušných hor i Krkonoš z rozhledny na Vlčí Hoře. Večer si pak děti užily diskotéku.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Dvanáct let po té… Dokázali jsme, že to zvládneme!“ podpořeného Nadací člověk člověku.

14.– 16. 9. 2018 Podzimní víkend pro děti a mládež z dětských domovů na Koňském dvorci

Již potřetí a pro letošní rok naposledy jsme se setkali v prostorách Koňského dvorce Chmelištná. Ačkoliv bylo letošní léto tropické, víkend už byl ryze podzimní s chladnými rány i večery. Ty jsme trávili společným posezením a povídáním u ohně. Přes den jsme se věnovali farmářským aktivitám, soutěžím s koňmi a vyrábění moštu z jablek. Kdo měl zájem, mohl volný čas trávit na koňském hřbetě. Pro letošek jsme se tím rozloučili s lidmi i zvířaty na Koňském dvorci, už se ale těšíme na další setkávání v roce příštím.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Tak trochu jiný tábor aneb skutečný život nanečisto“ podpořeného Nadací Terezy Maxové dětem.

6.-12. 8. 2018 Týdenní pobyt ve Skalici u Litoměřic

Týdenního pobytu se zúčastnilo celkem 19 dětí z Bíliny, Ústí nad Labem a Dětských domovů ve Vysoké Peci a na Severní Terase a 4 dobrovolníci z řad mládeže.

Program byl v tomto roce zaměřen na téma čtyř živlů, čemuž byla přizpůsobena i celotýdenní hra, kdy děti byly rozděleny do čtyř týmů, a každý tým představoval jeden živel, kterému byl v rámci hry věnován jeden celý den. Vzhledem k extrémním tropickým teplotám jsme museli omezit plánované výlety. Po pátečním ochlazení jsme ale ještě stihli výlet na Hradiště, do Hlinné a večerní stezku odvahy ze Lbína zpět na Skalici. Celým týdnem děti opět provázela postava šamana, který přicházel každý večer zhodnotit den, objevil se i na páteční stezce odvahy.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Dvanáct let po té… Dokázali jsme, že to zvládneme!“ podpořeného Nadací člověk člověku

25– 31.7.2018 Týdenní pobyt pro děti a mládež z dětských domovů na Koňském dvorci

V tomto roce již podruhé se na Chmelištné setkali mladí lidé z dětských domovů v rámci projektu „Tak trochu jiný tábor aneb skutečný život nanečisto“. Stejně jako v loňském roce byl týdenní pobyt zaměřen na přípravu mladých lidí mezi třináctým a sedmnáctým rokem na opuštění dětského domova. Celý týden provázela „hra na reálný život“ – účastníci chodili do zaměstnání, vydělávali herní peníze, ty pak utráceli ve večerce za sladkosti nebo spořili na hodnotnější ceny. Kromě práce ve dvorci se mladí lidé mohli zúčastnit různých aktivit s koňmi a projeli se na koňském povoze na pouť do Vroutku. Stejná skupina by se zde letos měla setkat ještě jednou, a to v září, kdy se kromě hodnocení týdenního pobytu a plánování akcí na další rok, budeme věnovat vyrábění jablečného moštu.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Tak trochu jiný tábor aneb skutečný život nanečisto“ podpořeného Nadací Terezy Maxové dětem

15. – 17. 6. 2018 přípravný víkend ve Skalici

Náplní přípravného víkendu byla příprava akcí pro děti, které se uskuteční v rámci projektu – letního pobytu na témže místě a zářijového prodlouženého víkendu v Krásné Lípě. Hlavním tématem letošního týdenního pobytu budou „živly“ – děti budou rozděleny do týmů, které budou představovat jednotlivé živly, tomu budou přizpůsobeny i jednotlivé hry a výlety. Součástí víkendu bylo také proškolení v bezpečnosti práce a základech první pomoci.
Akce se uskutečnila v rámci projektu „Dvanáct let po té… Dokázali jsme, že to zvládneme!“ podpořeného Nadací člověk člověku.

8. – 10. 6. 2018 víkend na Chmelištné

O červnovém víkendu se na Koňském dvorci Chmelištná uskutečnil první pobyt v rámci projektu „Tak trochu jiný tábor aneb skutečný život nanečisto“. Zúčastnily se jej děti z dětských domovů na Severní Terase v Ústí nad Labem, ve Vysoké Peci u Jirkova a v Mašťově. Ve stejném složení se na stejném místě letos setkáme ještě dvakrát – v červenci, kdy bude náplní pobytu hra na reálný život, kdy účastníci budou docházet do zaměstnání, vydělávat herní peníze a ty pak dle svých preferencí utrácet; a v září, kdy během moštování jablek, budeme hodnotit, kam se kdo posunul a plánovat společné akce na příští rok.
Akce se uskutečnila v rámci projektu „Tak trochu jiný tábor aneb skutečný život nanečisto“ podpořeného Nadací Terezy Maxové dětem.

15.10.2017 Víkend v Krásné Lípě

Krásný podzimní víkend jsme strávili v Krásné Lípě. Jednalo se o poslední letošní výjezd, kde se společně setkali děti z Bíliny, Ústí a dvou dětských domovů – ve Vysoké Peci u Jirkova a Severní Terasy v Ústí nad Labem. Akce se zúčastnilo celkem 16 dětí a 3 dobrovolníci z řad mládeže.

Jelikož nám počasí opravdu přálo, věnovali jsme sobotní den putování místní krajinou Českého Švýcarska, večer pak společným hrám v klubově a reflektování letošních proběhlých akcí.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „O deset let později aneb teď je řada na nás“ podpořeného Nadací člověk člověku

7. – 13.8.2017 Týdenní pobyt ve Skalici u Litoměřic

Týdenního pobytu se zúčastnilo celkem 19 dětí z Bíliny, Ústí nad Labem a Dětských domovů ve Vysoké Peci a na Severní Terase a 4 dobrovolníci z řad mládeže.

Program byl v tomto roce zaměřen na téma „kmenů“, čemuž byla přizpůsobena i celotýdenní hra, kdy děti byly rozděleny do čtyř týmů, a každý tým představoval odlišný kmen. Každý kmen měl své zvyky a typické znaky. Smyslem hry bylo vedení dětí k toleranci k odlišnosti a k lidem z jiného prostředí.S dětmi jsme také navštívili blízké okolí Skalice – rozhlednu Varhošť, litoměřické katakomby, Třebušín.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „O deset let později aneb teď je řada na nás“ podpořeného Nadací člověk člověku.

3. – 9.7.2017 Týdenní pobyt pro děti a mládež z dětských domovů na Koňském dvorci

V prvním červencovém týdnu se na Koňském dvorci Chmelištná uskutečnila opět pobytová akce pro děti z dětských domovů ve Vysoké Peci a na Severní Terase v Ústí nad Labem. Někteří z účastníků zavítali na Chmelištnou již poněkolikáté. Nyní ale již ve vyšším věku a proto i program zde pro ně připravený byl zacílen na starší věkovou kategorii – konkrétně na děti a mladé lidi ve věku mezi třináctým a sedmnáctým rokem, které se ať již více či méně připravují na opuštění ústavního zařízení a vstup do samostatného života. Právě tomu byl uzpůsoben i program celého týdne, který lemovala „hra na reálný život“ – účastníci chodili do zaměstnání, vydělávali herní peníze, ty pak utráceli ve večerce za sladkosti nebo spořili na hodnotnější ceny. Kromě toho se měli možnost někteří zdokonalit v jízdě na koni, jiní na koně usedli poprvé v životě.

Pobyt se uskutečnil díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem

16. – 18.6.2017 víkendový pobyt na Koňském dvorci Chmelištná

Pobytu se zúčastnilo celkem 12 dětí ze sociálně slabých rodin a dětských domovů, které doprovázeli kromě dospělých členů FidoDido mladí lidé ze stejných míst. Program zde byl rozdělen do tří částí: Za prvé, pracovní část spojená s péčí o zvířata ve dvorci, ale také s prací v kuchyni při přípravě oběda a večeře. Za druhé, jízda na koních (některé děti zde již byly opakovaně, tudíž se mohly zlepšovat ve svých jezdeckých dovednostech, některé během víkendu usedly na koně poprvé). Za třetí, volnočasové aktivity v přírodě, při nichž jsme využili rozsáhlých pozemků Koňského dvorce a ideální počasí.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „O deset let později aneb teď je řada na nás“ podpořeného Nadací člověk člověku.

9. – 11.6.2017 Skalice – přípravný víkend

V letošním roce pokračujeme v realizaci dvouletého projektu podpořeného Nadací člověk člověku. První letošní projektovou akcí byl přípravný víkend ve Skalici u Litoměřic. Toho se zúčastnili dobrovolníci z řad členů a spolupracovníků FidoDido, z.s. včetně mladých lidí, kteří se dříve účastnili coby děti a na jejichž aktivizaci a převzetí kompetencí je projekt zaměřen.
Náplní víkendu byla příprava dalších projektových akcí – pobytu na Chmelištné, který se uskuteční hned o následujícím víkendu, a zejména týdenního pobytu pro děti, který se uskuteční v srpnu právě ve Skalici u Litoměřic.
Akce se uskutečnila v rámci projektu „O deset let později aneb teď je řada na nás“ podpořeného Nadací člověk člověku.

Víkendový pobyt v Krásné Lípě 14. – 16.10.2016

Poslední letošní projektová akce se uskutečnila v prostředí Českého Švýcarska, zúčastnilo se jí 17 dětí a 7 dobrovolníků. Sobotní den jsme využili k výletu po okolí, do Kyjovského údolí a na Kyjovský hrádek. Cestu jsme si zpestřili hledáním tzv. „kešek“ za pomoci dvou GPS navigací. Večery jsme věnovali hlavně hrám v budově, neboť počasí již nepřálo táborovým ohňům. Během nedělního dopoledne jsme pak reflektovali společné akce, které během letošního roku proběhly. Akce se uskutečnila v rámci projektu „O deset let později aneb teď je řada na nás“ podpořeného Nadací člověk člověku.

1.8– 7.8.2016 Týdenní pobyt ve Skalici u Litoměřic

Týdenního pobytu se zúčastnilo celkem 18 dětí z vyloučených lokalit v Bíliny, Ústí nad Labem a Dětských domovů ve Vysoké Peci a na Severní Terase a 4 dobrovolníci z řad mládeže. Program byl zaměřen na téma „lesní olympiáda“, což bylo dáno jednak místem pobytu uprostřed lesa, jednak souvislostí s právě začínajícími olympijskými hrami. Děti byly rozděleny do čtyř týmů, v rámci kterých se utkávaly v jednotlivých sportovně zaměřených kláních jak přímo v místě pobytu, tak během výletů po okolí. Za splněné úkoly získávaly kartičky s obrázky sportovců, které poslední den umísťovaly do olympijských stadionů, které si jednotlivé týmy vytvořily. Akce se uskutečnila v rámci projektu „O deset let později aneb teď je řada na nás“ podpořeného Nadací člověk člověku.

13.7– 17.7.2016 Letní pobyt na Chmelištné

Tradiční pobytový výjezd na Chmelištné se tentokrát uskutečnil za podpory DD Vysoká Pec a ve spolupráci s ústeckou pobočkou společnosti Člověk v tísni. Celkem 11 dětí a mladých lidí si tak měli možnost alespoň na pár dní zkusit život farmářů, pečovat o zvířata, naučit se práce související s chodem farmy.

17.6– 19.6.2016 víkendový pobyt na Koňském dvorci Chmelištná

Pobytu se zúčastnilo celkem 12 dětí ze sociálně slabých rodin a dětských domovů, které doprovázeli kromě dospělých členů FidoDido mladí lidé ze stejných míst. Programové aktivity se točily zejména kolem koní a dalších zvířat ve dvorci. Děti měly možnost projet se na koních, ale také zapojit se do péče o zvířata a v neposlední řadě pro ně byly připraveny volnočasové aktivity zaměřené zejména na spolupráci a budování týmu. Akce se uskutečnila v rámci projektu „O deset let později aneb teď je řada na nás“ podpořeného Nadací člověk člověku.

10.6– 12.6.2016 Skalice – přípravný víkend

O červnovém víkendu se ve Skalici u Litoměřic sjeli dobrovolníci z řad členů a spolupracovníků FidoDido, ale také z řad mladých lidí, kteří se dříve našich aktivit účastnili coby děti a nyní přebírají iniciativu za akce a jejich program na sebe. Místo bylo zvoleno záměrně stejné jako pro letní týdenní pobytovou akci. Náplní byla příprava programu na víkendovou akci, jež se koná následující víkend ve Chmelištné a právě na týdenní pobyt, který se uskuteční rovněž ve Skalici. Akce se uskutečnila v rámci projektu „O deset let později aneb teď je řada na nás“ podpořeného Nadací člověk člověku.

27. – 28.11. 2015 odměnová akce v Bílině

Akce byla určená pro tři chlapce, kteří v rámci projektu „Zapoj se s námi!“ spolupracovali po celou dobu – a zároveň sami projevili spolupráci v těchto aktivitách pokračovat. Jelikož se mělo jednat o odměnu za práci během doby realizace projektu a zároveň o poslední projektovou aktivitu, vyslyšeli jsme přání těchto chlapců setkat se se členy bílinské skupiny „Nejsme v tísni!“, která funguje na podobném principu a rovněž vnikla v rámci dřívějšího projektu FidoDido. Na závěr nás bílinská skupina pozvala na bowling.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Zapoj se s námi!“ realizovaného díky podpoře Ústecké komunitní nadaci.

23. – 25.10.2015 Víkend na Koňském dvorci Chmelištná

Původně jsme v rámci projektu plánovali ještě realizaci fotbalového festivalu v Ústí. Tento záměr se sice nezdařil, nicméně jsme připravili aktivitu jinou a tak jsme podzimní víkend strávili v prostředí Koňského dvorce Chmelištná. Ačkoliv spolupracujeme s touto organizací již několik let, děti zapojené do tohoto projektu navštívili dvorec poprvé. Ačkoliv se dny již zkracovaly, stihli jsme toho za krátký čas poměrně hodně. Děti měly možnost seznámit se s místními zvířecími obyvateli, někteří poprvé v životě usedli do koňského sedla, zasadili jsme strom a vyráběli jablečný mošt.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Zapoj se s námi!“ realizovaného díky podpoře Ústecké komunitní nadaci.

27.7. – 2.8. Týdenní pobyt ve Skalici

Ačkoliv se jednalo o podobný pobyt na stejném místě jako v předchozích letech, byl přece v mnohém odlišný. Tři chlapci, kteří měli zkušenosti z našich akcí z mnoha předchozích let coby jejich účastníci, se poprvé na vícedenním výjezdu zapojili coby součást realizačního týmu. Nové role se zhostili zodpovědně, program připravovali během pravidelných setkání, které jsme realizovali na půdě Nízkoprahového klubu Nový Svět.

Aktivity celého pobytu se točily kolem tématu cesty kolem světa. Každý den jsme strávili na jiném kontinentu, čemuž byly přizpůsobeny hry, výlety, ale také každodenní ranní rozcvička nebo jídelníček.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Zapoj se s námi!“ realizovaného díky podpoře Ústecké komunitní nadaci.

13. – 19.7. 2015 Chmelištná

Týdenní pobyt pro děti z dětských domovů na Koňském dvorci Chmelištná. Účastnily se děti z DD ve Vysoké Peci a v Ústí nad Labem na Severní Terase. Týden jsme kromě práce kolem zvířat, trénování jízdy na koních a různých her realizovaných v prostoru dvorce, trávili třeba výletem na zámek Krásný Dvůr. Přesto, že nás počasí pěkně trápilo a tropická vedra nás zaháněla do stínu, jsme si pobyt všichni užili.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Buď připraven! 2 aneb první krok jsme zvládli“ podpořeného Nadací Terezy Maxové dětem.

27.6. 2015 Fotbal pro rozvoj Nepomyšl – akční den

Tradiční fotbalový turnaj v rámci kampaně Fotbal pro rozvoj, kde nejde primárně o výsledek, ale o hru v duchu fair play. Opět jsme se zúčastnili akčního dne v Nepomyšli na Podbořansku. Turnaje se účastní děti, mládež ale i dospělí hráči z okolních obcí, dětských domovů, výchovného ústavu, ale třeba také zahraniční hosté až z daleké Keni. Kromě samotných fotbalových utkání turnaj skýtá možnost vzájemného setkávání a poznávání lidí různých kultur z různého prostředí. Nejlepší příležitostí je vždy večerní posezení u ohně na nedalekém Koňském dvorci Chmelištná.

Akce jsme se mohli zúčastnit díky podpoře Ústecké komunitní nadace v rámci projektu „Zapoj se s námi!“

19.6. ( – 21.6.) 2015 festival s Němci (MTNM2)

Hudební festival v Bílině a poslední společný víkend mládeže z Čech a Německa v rámci projektu Moje.Tvoje.Naše.Město2 se uskutečnil o červnovém víkendu v Bílině. Účastnili se mladí lidé z Ústí nad Labem, Bíliny a Chemnitz. Samotný festival, který organizovala bílinská skupina mladých lidí „Nejsme v tísni“, se uskutečnil během pátečního dopoledne, byl určen primárně pro žáky bílinských škol. Na festival dorazili také chlapci participující na našem projektu „Zapoj se s námi!“ Společně jsme během víkendu reflektovali spolupráci, sdíleli úspěchu skupin z jednotlivých měst a plánovali spolupráci do budoucna.

Akce se uskutečnila díky podpoře Česko-Německého fondu budoucnosti a programu Mládež v akci, akce Mládež pro Evropu.

22. – 24.5.2015 Chmelištná

Víkendový pobyt pro děti z dětských domovů na Koňském dvorci Chmelištná. Účastnily se děti z DD ve Vysoké Peci a v Ústí nad Labem na Severní Terase.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Buď připraven! 2 aneb první krok jsme zvládli“ podpořeného Nadací Terezy Maxové dětem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.