AKCE V ROCE 2016

Víkendový pobyt v Krásné Lípě 14. – 16.10.2016

Poslední letošní projektová akce se uskutečnila v prostředí Českého Švýcarska, zúčastnilo se jí 17 dětí a 7 dobrovolníků. Sobotní den jsme využili k výletu po okolí, do Kyjovského údolí a na Kyjovský hrádek. Cestu jsme si zpestřili hledáním tzv. „kešek“ za pomoci dvou GPS navigací. Večery jsme věnovali hlavně hrám v budově, neboť počasí již nepřálo táborovým ohňům. Během nedělního dopoledne jsme pak reflektovali společné akce, které během letošního roku proběhly. Akce se uskutečnila v rámci projektu „O deset let později aneb teď je řada na nás“ podpořeného Nadací člověk člověku.

1.8– 7.8.2016 Týdenní pobyt ve Skalici u Litoměřic

Týdenního pobytu se zúčastnilo celkem 18 dětí z vyloučených lokalit v Bíliny, Ústí nad Labem a Dětských domovů ve Vysoké Peci a na Severní Terase a 4 dobrovolníci z řad mládeže. Program byl zaměřen na téma „lesní olympiáda“, což bylo dáno jednak místem pobytu uprostřed lesa, jednak souvislostí s právě začínajícími olympijskými hrami. Děti byly rozděleny do čtyř týmů, v rámci kterých se utkávaly v jednotlivých sportovně zaměřených kláních jak přímo v místě pobytu, tak během výletů po okolí. Za splněné úkoly získávaly kartičky s obrázky sportovců, které poslední den umísťovaly do olympijských stadionů, které si jednotlivé týmy vytvořily. Akce se uskutečnila v rámci projektu „O deset let později aneb teď je řada na nás“ podpořeného Nadací člověk člověku.

13.7– 17.7.2016 Letní pobyt na Chmelištné

Tradiční pobytový výjezd na Chmelištné se tentokrát uskutečnil za podpory DD Vysoká Pec a ve spolupráci s ústeckou pobočkou společnosti Člověk v tísni. Celkem 11 dětí a mladých lidí si tak měli možnost alespoň na pár dní zkusit život farmářů, pečovat o zvířata, naučit se práce související s chodem farmy.

17.6– 19.6.2016 víkendový pobyt na Koňském dvorci Chmelištná

Pobytu se zúčastnilo celkem 12 dětí ze sociálně slabých rodin a dětských domovů, které doprovázeli kromě dospělých členů FidoDido mladí lidé ze stejných míst. Programové aktivity se točily zejména kolem koní a dalších zvířat ve dvorci. Děti měly možnost projet se na koních, ale také zapojit se do péče o zvířata a v neposlední řadě pro ně byly připraveny volnočasové aktivity zaměřené zejména na spolupráci a budování týmu. Akce se uskutečnila v rámci projektu „O deset let později aneb teď je řada na nás“ podpořeného Nadací člověk člověku.

10.6– 12.6.2016 Skalice – přípravný víkend

O červnovém víkendu se ve Skalici u Litoměřic sjeli dobrovolníci z řad členů a spolupracovníků FidoDido, ale také z řad mladých lidí, kteří se dříve našich aktivit účastnili coby děti a nyní přebírají iniciativu za akce a jejich program na sebe. Místo bylo zvoleno záměrně stejné jako pro letní týdenní pobytovou akci. Náplní byla příprava programu na víkendovou akci, jež se koná následující víkend ve Chmelištné a právě na týdenní pobyt, který se uskuteční rovněž ve Skalici. Akce se uskutečnila v rámci projektu „O deset let později aneb teď je řada na nás“ podpořeného Nadací člověk člověku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.