Aktuality

13. – 15.10.2017 Víkend v Krásné Lípě

Krásný podzimní víkend jsme strávili v Krásné Lípě. Jednalo se o poslední letošní výjezd, kde se společně setkali děti z Bíliny, Ústí a dvou dětských domovů – ve Vysoké Peci u Jirkova a Severní Terasy v Ústí nad Labem. Akce se zúčastnilo celkem 16 dětí a 3 dobrovolníci z řad mládeže.

Jelikož nám počasí opravdu přálo, věnovali jsme sobotní den putování místní krajinou Českého Švýcarska, večer pak společným hrám v klubově a reflektování letošních proběhlých akcí.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „O deset let později aneb teď je řada na nás“ podpořeného Nadací člověk člověku

7. – 13.8.2017 Týdenní pobyt ve Skalici u Litoměřic

Týdenního pobytu se zúčastnilo celkem 19 dětí z Bíliny, Ústí nad Labem a Dětských domovů ve Vysoké Peci a na Severní Terase a 4 dobrovolníci z řad mládeže.

Program byl v tomto roce zaměřen na téma „kmenů“, čemuž byla přizpůsobena i celotýdenní hra, kdy děti byly rozděleny do čtyř týmů, a každý tým představoval odlišný kmen. Každý kmen měl své zvyky a typické znaky. Smyslem hry bylo vedení dětí k toleranci k odlišnosti a k lidem z jiného prostředí.S dětmi jsme také navštívili blízké okolí Skalice – rozhlednu Varhošť, litoměřické katakomby, Třebušín.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „O deset let později aneb teď je řada na nás“ podpořeného Nadací člověk člověku.

3. – 9.7.2017 Týdenní pobyt pro děti a mládež z dětských domovů na Koňském dvorci

V prvním červencovém týdnu se na Koňském dvorci Chmelištná uskutečnila opět pobytová akce pro děti z dětských domovů ve Vysoké Peci a na Severní Terase v Ústí nad Labem. Někteří z účastníků zavítali na Chmelištnou již poněkolikáté. Nyní ale již ve vyšším věku a proto i program zde pro ně připravený byl zacílen na starší věkovou kategorii – konkrétně na děti a mladé lidi ve věku mezi třináctým a sedmnáctým rokem, které se ať již více či méně připravují na opuštění ústavního zařízení a vstup do samostatného života. Právě tomu byl uzpůsoben i program celého týdne, který lemovala „hra na reálný život“ – účastníci chodili do zaměstnání, vydělávali herní peníze, ty pak utráceli ve večerce za sladkosti nebo spořili na hodnotnější ceny. Kromě toho se měli možnost někteří zdokonalit v jízdě na koni, jiní na koně usedli poprvé v životě.

Pobyt se uskutečnil díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem

 

 

 

16. – 18.6.2017 víkendový pobyt na Koňském dvorci Chmelištná

Pobytu se zúčastnilo celkem 12 dětí ze sociálně slabých rodin a dětských domovů, které doprovázeli kromě dospělých členů FidoDido mladí lidé ze stejných míst. Program zde byl rozdělen do tří částí: Za prvé, pracovní část spojená s péčí o zvířata ve dvorci, ale také s prací v kuchyni při přípravě oběda a večeře. Za druhé, jízda na koních (některé děti zde již byly opakovaně, tudíž se mohly zlepšovat ve svých jezdeckých dovednostech, některé během víkendu usedly na koně poprvé). Za třetí, volnočasové aktivity v přírodě, při nichž jsme využili rozsáhlých pozemků Koňského dvorce a ideální počasí.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „O deset let později aneb teď je řada na nás“ podpořeného Nadací člověk člověku.

9. – 11.6.2017 Skalice – přípravný víkend

V letošním roce pokračujeme v realizaci dvouletého projektu podpořeného Nadací člověk člověku. První letošní projektovou akcí byl přípravný víkend ve Skalici u Litoměřic. Toho se zúčastnili dobrovolníci z řad členů a spolupracovníků FidoDido, z.s. včetně mladých lidí, kteří se dříve účastnili coby děti a na jejichž aktivizaci a převzetí kompetencí je projekt zaměřen.
Náplní víkendu byla příprava dalších projektových akcí – pobytu na Chmelištné, který se uskuteční hned o následujícím víkendu, a zejména týdenního pobytu pro děti, který se uskuteční v srpnu právě ve Skalici u Litoměřic.
Akce se uskutečnila v rámci projektu „O deset let později aneb teď je řada na nás“ podpořeného Nadací člověk člověku.

Víkendový pobyt v Krásné Lípě 14. – 16.10.2016

Poslední letošní projektová akce se uskutečnila v prostředí Českého Švýcarska, zúčastnilo se jí 17 dětí a 7 dobrovolníků. Sobotní den jsme využili k výletu po okolí, do Kyjovského údolí a na Kyjovský hrádek. Cestu jsme si zpestřili hledáním tzv. „kešek“ za pomoci dvou GPS navigací. Večery jsme věnovali hlavně hrám v budově, neboť počasí již nepřálo táborovým ohňům. Během nedělního dopoledne jsme pak reflektovali společné akce, které během letošního roku proběhly. Akce se uskutečnila v rámci projektu „O deset let později aneb teď je řada na nás“ podpořeného Nadací člověk člověku.

1.8– 7.8.2016 Týdenní pobyt ve Skalici u Litoměřic

Týdenního pobytu se zúčastnilo celkem 18 dětí z vyloučených lokalit v Bíliny, Ústí nad Labem a Dětských domovů ve Vysoké Peci a na Severní Terase a 4 dobrovolníci z řad mládeže. Program byl zaměřen na téma „lesní olympiáda“, což bylo dáno jednak místem pobytu uprostřed lesa, jednak souvislostí s právě začínajícími olympijskými hrami. Děti byly rozděleny do čtyř týmů, v rámci kterých se utkávaly v jednotlivých sportovně zaměřených kláních jak přímo v místě pobytu, tak během výletů po okolí. Za splněné úkoly získávaly kartičky s obrázky sportovců, které poslední den umísťovaly do olympijských stadionů, které si jednotlivé týmy vytvořily. Akce se uskutečnila v rámci projektu „O deset let později aneb teď je řada na nás“ podpořeného Nadací člověk člověku.

13.7– 17.7.2016 Letní pobyt na Chmelištné

Tradiční pobytový výjezd na Chmelištné se tentokrát uskutečnil za podpory DD Vysoká Pec a ve spolupráci s ústeckou pobočkou společnosti Člověk v tísni. Celkem 11 dětí a mladých lidí si tak měli možnost alespoň na pár dní zkusit život farmářů, pečovat o zvířata, naučit se práce související s chodem farmy.

17.6– 19.6.2016 víkendový pobyt na Koňském dvorci Chmelištná

Pobytu se zúčastnilo celkem 12 dětí ze sociálně slabých rodin a dětských domovů, které doprovázeli kromě dospělých členů FidoDido mladí lidé ze stejných míst. Programové aktivity se točily zejména kolem koní a dalších zvířat ve dvorci. Děti měly možnost projet se na koních, ale také zapojit se do péče o zvířata a v neposlední řadě pro ně byly připraveny volnočasové aktivity zaměřené zejména na spolupráci a budování týmu. Akce se uskutečnila v rámci projektu „O deset let později aneb teď je řada na nás“ podpořeného Nadací člověk člověku.

10.6– 12.6.2016 Skalice – přípravný víkend

O červnovém víkendu se ve Skalici u Litoměřic sjeli dobrovolníci z řad členů a spolupracovníků FidoDido, ale také z řad mladých lidí, kteří se dříve našich aktivit účastnili coby děti a nyní přebírají iniciativu za akce a jejich program na sebe. Místo bylo zvoleno záměrně stejné jako pro letní týdenní pobytovou akci. Náplní byla příprava programu na víkendovou akci, jež se koná následující víkend ve Chmelištné a právě na týdenní pobyt, který se uskuteční rovněž ve Skalici. Akce se uskutečnila v rámci projektu „O deset let později aneb teď je řada na nás“ podpořeného Nadací člověk člověku.

27. – 28.11. 2015 odměnová akce v Bílině

Akce byla určená pro tři chlapce, kteří v rámci projektu „Zapoj se s námi!“ spolupracovali po celou dobu – a zároveň sami projevili spolupráci v těchto aktivitách pokračovat. Jelikož se mělo jednat o odměnu za práci během doby realizace projektu a zároveň o poslední projektovou aktivitu, vyslyšeli jsme přání těchto chlapců setkat se se členy bílinské skupiny „Nejsme v tísni!“, která funguje na podobném principu a rovněž vnikla v rámci dřívějšího projektu FidoDido. Na závěr nás bílinská skupina pozvala na bowling.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Zapoj se s námi!“ realizovaného díky podpoře Ústecké komunitní nadaci.

23. – 25.10.2015 Víkend na Koňském dvorci Chmelištná

Původně jsme v rámci projektu plánovali ještě realizaci fotbalového festivalu v Ústí. Tento záměr se sice nezdařil, nicméně jsme připravili aktivitu jinou a tak jsme podzimní víkend strávili v prostředí Koňského dvorce Chmelištná. Ačkoliv spolupracujeme s touto organizací již několik let, děti zapojené do tohoto projektu navštívili dvorec poprvé. Ačkoliv se dny již zkracovaly, stihli jsme toho za krátký čas poměrně hodně. Děti měly možnost seznámit se s místními zvířecími obyvateli, někteří poprvé v životě usedli do koňského sedla, zasadili jsme strom a vyráběli jablečný mošt.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Zapoj se s námi!“ realizovaného díky podpoře Ústecké komunitní nadaci.

27.7. – 2.8. Týdenní pobyt ve Skalici

Ačkoliv se jednalo o podobný pobyt na stejném místě jako v předchozích letech, byl přece v mnohém odlišný. Tři chlapci, kteří měli zkušenosti z našich akcí z mnoha předchozích let coby jejich účastníci, se poprvé na vícedenním výjezdu zapojili coby součást realizačního týmu. Nové role se zhostili zodpovědně, program připravovali během pravidelných setkání, které jsme realizovali na půdě Nízkoprahového klubu Nový Svět.

Aktivity celého pobytu se točily kolem tématu cesty kolem světa. Každý den jsme strávili na jiném kontinentu, čemuž byly přizpůsobeny hry, výlety, ale také každodenní ranní rozcvička nebo jídelníček.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Zapoj se s námi!“ realizovaného díky podpoře Ústecké komunitní nadaci.

13. – 19.7. 2015 Chmelištná

Týdenní pobyt pro děti z dětských domovů na Koňském dvorci Chmelištná. Účastnily se děti z DD ve Vysoké Peci a v Ústí nad Labem na Severní Terase. Týden jsme kromě práce kolem zvířat, trénování jízdy na koních a různých her realizovaných v prostoru dvorce, trávili třeba výletem na zámek Krásný Dvůr. Přesto, že nás počasí pěkně trápilo a tropická vedra nás zaháněla do stínu, jsme si pobyt všichni užili.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Buď připraven! 2 aneb první krok jsme zvládli“ podpořeného Nadací Terezy Maxové dětem.

27.6. 2015 Fotbal pro rozvoj Nepomyšl – akční den

Tradiční fotbalový turnaj v rámci kampaně Fotbal pro rozvoj, kde nejde primárně o výsledek, ale o hru v duchu fair play. Opět jsme se zúčastnili akčního dne v Nepomyšli na Podbořansku. Turnaje se účastní děti, mládež ale i dospělí hráči z okolních obcí, dětských domovů, výchovného ústavu, ale třeba také zahraniční hosté až z daleké Keni. Kromě samotných fotbalových utkání turnaj skýtá možnost vzájemného setkávání a poznávání lidí různých kultur z různého prostředí. Nejlepší příležitostí je vždy večerní posezení u ohně na nedalekém Koňském dvorci Chmelištná.

Akce jsme se mohli zúčastnit díky podpoře Ústecké komunitní nadace v rámci projektu „Zapoj se s námi!“

19.6. ( – 21.6.) 2015 festival s Němci (MTNM2)

Hudební festival v Bílině a poslední společný víkend mládeže z Čech a Německa v rámci projektu Moje.Tvoje.Naše.Město2 se uskutečnil o červnovém víkendu v Bílině. Účastnili se mladí lidé z Ústí nad Labem, Bíliny a Chemnitz. Samotný festival, který organizovala bílinská skupina mladých lidí „Nejsme v tísni“, se uskutečnil během pátečního dopoledne, byl určen primárně pro žáky bílinských škol. Na festival dorazili také chlapci participující na našem projektu „Zapoj se s námi!“ Společně jsme během víkendu reflektovali spolupráci, sdíleli úspěchu skupin z jednotlivých měst a plánovali spolupráci do budoucna.

Akce se uskutečnila díky podpoře Česko-Německého fondu budoucnosti a programu Mládež v akci, akce Mládež pro Evropu.

22. – 24.5.2015 Chmelištná

Víkendový pobyt pro děti z dětských domovů na Koňském dvorci Chmelištná. Účastnily se děti z DD ve Vysoké Peci a v Ústí nad Labem na Severní Terase.

Akce se uskutečnila v rámci projektu „Buď připraven! 2 aneb první krok jsme zvládli“ podpořeného Nadací Terezy Maxové dětem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *